Η ηλιακή καμινάδα για οικιακή χρήση ακολουθεί την ίδια βασική αρχή λειτουργίας με τους μεγάλους ηλιακούς πύργους, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Ο σκοπός της είναι να βελτιώσει το φυσικό εξαερισμό και την ψύξη της κατοικίας, εκμεταλλευόμενη την ηλιακή ενέργεια.
Η διαδικασία παραγωγής της περιλαμβάνει τα εξής βήματα:
Screenshot_1

Σχεδιασμός

Προσδιορισμός της γεωμετρίας και του μεγέθους της καμινάδας βάσει της αρχιτεκτονικής και των αναγκών του κτιρίου και των διαθέσιμων χώρων. Σχεδιασμός για την αποδοτική απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και την ενίσχυση της φυσικής ροής του αέρα.
Screenshot_2

Κατασκευή της Καμινάδας

Η καμινάδα κατασκευάζεται με υλικά που απορροφούν θερμότητα, συνήθως στοιχεία με μαύρη ή σκούρα επιφάνεια για μέγιστη ηλιακή απορρόφηση. Η καμινάδα πρέπει να έχει επαρκές ύψος για να δημιουργείται φυσική ανοδική ροή του αέρα λόγω της θερμότητας.
Screenshot_3

Ενσωμάτωση στο Κτίριο

Ενσωμάτωση της καμινάδας στην κατασκευή του κτιρίου, συχνά σε συνδυασμό με παράθυρα ή ανοίγματα για την εξασφάλιση της εισόδου φρέσκου αέρα.
Screenshot_4

Εγκατάσταση Συστημάτων Ελέγχου

Εγκατάσταση διακοπτών ή ελεγκτών για τη ρύθμιση της ροής του αέρα ανάλογα με τις συνθήκες και τις ανάγκες.
Screenshot_5

Επιθεώρηση και Δοκιμή

Πραγματοποίηση επιθεωρήσεων και δοκιμών για να διασφαλιστεί ότι η καμινάδα λειτουργεί αποδοτικά και ασφαλώς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Το κόστος παραγωγής μια ηλιακής καμινάδας εξαρτάται αφενός από τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν, αλλά στο μεγαλύτερο βαθμό από το σχέδιο και τις διαστάσεις της. Το κόστος για ένα σύστημα που εξαερίζει ένα τυπικό καθιστικό διαμερίσματος (περίπου 20-40 τ.μ.), εκτιμάται σε 1.500 – 4.000 ευρώ. Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνει και όλα τα εξαρτήματα (αισθητήρες θερμότητας, κλείστρο, αυτοματισμούς). Το σημαντικό είναι ότι το λειτουργικό κόστος μετά την εγκατάσταση είναι ασήμαντο και το μόνο που απαιτείται είναι ένας περιοδικός έλεγχος, όπως γίνεται σε όλα τα συστήματα ενός κτιρίου.

Η ηλιακή καμινάδα σε κτίρια παρουσιάζει πολύ μικρή διάδοση στην Ελλάδα, περιοριζόμενη σε εξεζητημένες εξοχικές κατοικίες βιοκλιματικού σχεδιασμού. Η διάδοση της ηλιακής καμινάδας δείχνει να είναι αποτέλεσμα προσαρμογής των ενεργειακών και αρχιτεκτονικών απαιτήσεων για μία σύγχρονη κατοικία και προσδοκάται να προωθηθεί με εργαλεία σχεδιασμού σε διαδραστική σχέση κατασκευαστή και πελάτη, τάση η οποία μόλις τελευταία βρίσκει εφαρμογή στις ΗΠΑ.

Η εταιρεία TRITOXO θα προωθήσει τη νέα λύση της ηλιακής καμινάδας στους εμπορικούς της συνεργάτες (εταιρείες κλιματισμού – αερισμού, αρχιτεκτονικά γραφεία, κατασκευαστικές εταιρείες) και τους πελάτες της (ξενοδοχεία, βιομηχανίες, εταιρείες υπηρεσιών, λιανεμπόριο). Επίσης, θα προωθήσει την ηλιακή καμινάδα σε επιστημονικά συνέδρια, εμπορικές εκθέσεις και αποστολές. Τέλος, μέσω ιστοσελίδας αποκλειστικά σχεδιασμένης για το συγκεκριμένο προϊόν, θα παρέχει τη δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους και υποψήφιους πελάτες να γνωρίσουν τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία της, να παραμετροποιήσουν το μοντέλο σύμφωνα με το κτίριό τους και να εκτιμήσουν το κόστος της."

Αν έχετε οποιαδήποτε απορίες μην διστάσετε να επικοινωνήσετε


ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ